Advokátní kancelář Náchod

Advokátní kancelář Náchod

Mgr. Jan Nývlt, DiS.


Vždy je lepší se napřed zeptat a problémům předcházet...

Když už problémy vzniknou, je potřeba racionálně bojovat.

  Poskytování komplexních právních služeb

 • Občanské právo - právní poradenství v běžných každodenních i výjimečných sitacích, sepis smluv a podání na míru (případně jejich kontrola), zajišťování převodu nemovitých věcí (včetně advokátní úschovy kupní ceny), náhrada škody, vymáhání pohledávek a jiných právem nebo soudním rozhodnutím přiznaných nároků (od sepsání předžalobní výzvy až k pověření exekutora), sepis závětí, zastupování ve sporech před soudem
 • Bytové právo a právo společenství vlastníků jednotek - komplexní právní služby jak pro společenství vlastníků jednotek, tak pro všechny vlastníky bytů a nebytových prostorů, kteří se rozhodnou přenechat je do užívání jiné osobě
 • Pracovní právo - právní poradenství ve vztahu zaměstnance se zaměstnavatelem, sepis pracovních smluv, dohod o provedení práce a o pracovní činnosti, ukončení pracovního poměru
 • Obchodní právo - zejména sepis smluv a podání, vyhotovení a revize všeobecných obchodních podmínek, převody obchodních podílů, převody obchodních závodů, právní vztahy mezi společníky, změny zakladatelských listin, smlouvy o výkonu funkcí, právo směnečné, vymáhání pohledávek (od předžalobní výzvy až k pověření exekutora) a mhoho dalšího
 • Insolvenční právo - sepis a podání insolvenčních návrhů, sepis přihlášek pohledávek, zastupování v incidenčních sporech, aj.
 • Trestní právo - komplexní obhajoba v trestním řízení - tj., zejména dohlížení nad zákonností postupů orgánů činných v trestním řízení, detailní prostudování a rozbor trestních spisů a následná obhajoba v řízení před soudem; zastupování poškozených v trestním řízení a uplatňování jejich nároku na náhradu škody
 • Správní právo - sepis podání a zastupování před správními orgány - zejména ve stavebním řízení, daňovém řízení, řízení před živnostenským úřadem, úřadem  práce a dalšími správními orgány
 • Rodinné právo - zejména sepis návrhu na rozvod a s tím související poradenství, sepis dohody o vypořádání společného jmění manželů, zastupování před soudem ve věcech výživného, svěření do péče a styku s dítětem
 • Právo měst a obcí - komplexní pomoc městům a obcím při jejich činnosti, vyhodnocování rizik a zákonnosti zvolených postupů
 • Přestupky - zastupování před správními orgáneny převážně v přestupcích na úseku dopravy, při dopravních nehodách, ale i přestupcích podle jiných zákonů
 • A mnoho dalšího...


 • Ke všem uvedeným právním službám samozřejmě patří i zastupování před soudy a správními orgány.

Odměna

Obecně se odměna za poskytované právní služby se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).
Protože každý případ je zcela odlišný, nelze paušálně a bez znalosti věci učit, kolik bude činit odměna za poskytnutí právní služby.  Odměna je vždy individuální. Z toho důvodu je proto nejlepší domluvit si schůzku, na které se rámcově probere situace a na které také může být dohodnuta odměna za případnou právní pomoc.

Nejčastěji se odměna sjednává buď jako hodinová, která zpravidla činí 1.100,- Kč za každou hodinu nebo jako takzvaná odměna mimosmluvní, která se vypočte podle výše uvedené vyhlášky č. 177/1996 Sb. Součástí dohody dále bude způsob náhrady hotových výdajů a promeškaného času (zejména na cestách).

Pro podnikatele, obchodní společnosti, města a obce je velmi často výhodnější sjednání takzvané paušální odměny, která je placena ve sjednané výši pravidelně každý měsíc nebo jiné období. Výhodnost tohoto způsobu odměny pro konkrétní subjekty spočívá v tom, že právní pomoc je poskytována v rámci odměny bez ohledu na počet hodin nebo úkonů právní služby (navíc se hradí pouze soudní poplatky a hotové výdaje - například cestovné). Další výhodou je, že jeden advokát pro klienta zpracovává agendu dlouhodobě a zná jeho problematiku i potřeby a šetří se tím čas při popisu a vysvětlování. Právní pomoc je z toho důvodu možné v mnoha případech poskytovat i prostřednictvím telefonu nebo e-mailu. 

Není nic jednoduššího, než si na některém z níže uvedených kontaktů sjednat schůzku, na které se vše projedná a dohodne.

Informace pro klienty spotřebitele
Klient, který je spotřebitelem, je v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oprávněn se v případě sporu s advokátem obrátit na Českou advokátní komoru, která byla uvedeným zákonem pověřena k mimosoudnímu řešení sporů ze smluv o poskytování právních služeb.

Spřátelené advokátní kanceláře

JUDr. Vladimír Špaček, advokát se sídlem Tyršova 64, 547 01 Náchod - Generální praxe se specializací na právo veřejnoprávních korporací, a právo trestní, občanské, obchodní a přestupkovou agendu.

Mgr. Hana Švecová, advokátka se sídlem Koliště 55, 602 Brno - Generální praxe se specializací na právo trestní, právo občanské a právo obchodních společností

Mgr. Robert Gemmel, advokát se sídlem Nádražní 213/10, 702 00 Ostrava - Generální praxe se specializací na právo obchodních korporací a právo veřejnoprávních korporací

Sídlo: 

Tyršova 64                     
547 01  Náchod                     


Kontakty

email: advokat(zavináč)nyvltjan.cz

telefon:
+ 420 732 553 970

užitečné odkazy

justice.cz 
Nahlížení do katastru 
Česká advokátní komora 

Fakturační údaje

Mgr. Jan Nývlt, DiS.
Tyršova 64
547 01  Náchod
IČ: 01107097
ev. č. ČAK: 18109